CMC ALAIF » Reglement

Reglement 2018

Reglement inschrijving en deelname CarnavalsMuziek.Com ALAIF 2018 (CMC ALAIF)

 

 • CarnavalsMuziekCom Alaif (afgekort: CMC Alaif) is een Provinciaal “vastelaovesleedjeskonkoer” dat jaarlijks wordt georganiseerd door de stichting Carnavalsmuziek.com

 

 • Om deel te kunnen nemen dienen deelnemers zich van te voren via de site in te schrijven

 

 • Een liedje/clip moet aan de volgende eisen voldoen:
  • het liedje/clip moet een “vastelaovend” karakter hebben
  • het liedje/clip moet nieuw zijn en gemaakt voor het seizoen 2017/2018
  • de teksten/beelden mogen niet beledigend, discriminerend of provocerend zijn (ter beoordeling aan de jury en/of organisatie)

 

 • Met betrekking tot de auteursrechten:
  • de componist/arrangeur/deelnemer behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje
  • de componist/arrangeur/deelnemer geeft door middel van inschrijving de organisatie toestemming om activiteiten te kunnen ondernemen, dit ter promotie van dit liedje. Dit geldt ook voor het plaatsen van geluid- of beeldfragmenten op de website cmcalaif.nl en/of de website www.carnavalsmuziek.com

 

 • Deelnemer vrijwaart ten alle tijden de organisatie voor eventuele claims van derden

 

 • Bij het optreden mag, indien gewenst, gebruik gemaakt worden van een dans- of showgroep of anderszins personen, alleen wanneer dit ter ondersteuning en/of verfraaiing van de act dient. Personen die deelnemen ter ondersteuning en/of verfraaiing van de act dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs

 

 • Alle deelnemers verklaren zich akkoord met eventuele radio- en/of video-opnamen van hun optreden en het vrijelijk gebruik van foto’s en videomateriaal die tijdens de wedstrijd gemaakt zijn. Deelnemers verklaren bij inschrijving eveneens dat zij geen bezwaar hebben tegen het gebruik van foto- en filmmateriaal ten behoeve van de promotie van CMC Alaif

 

 • Inschrijving is mogelijk vanaf 11 november 2017, uitsluitend via de website cmcalaif.nl en is pas definitief na betaling van € 7,50 inschrijfgeld (geldt nietvoor inschrijven videoclip)

 

 • Gelijktijdig met de inschrijving dient de deelnemer zorg te dragen voor:
  • betaling van het inschrijfgeld à € 7,50 (geldt niet voor inschrijving in de categorie videoclips). Bij betaling vermelden: naam artiest, categorie origineel of cover
  • toezending van een wav-bestand van het liedje, bij voorkeur de originele studio-versie, dan wel een kwalitatief goed mp3 bestand. Toezenden via WeTransfer
  • toezending van de tekst van het liedje met vermelding van de naam van de tekstschrijver/componist (in WORD en niet PDF)
  • toezending van de videoclip ingeval van inschrijving voor de categorie videoclips. (bijv. via WeTransfer)

 

 • Inschrijving sluit op dinsdag 26 december | 23.59 uur

 

 • Een deskundige voorjury beoordeelt per categorie de inschrijvingen d.m.v. het geven van punten

 

 • Op 30 december 2017 worden de halve finalisten in de categorie origineel en cover bekend gemaakt

 

 • Een deskundige jury selecteert uit de halve finalisten: 20 originele liedjes, 6 covers. Daarnaast worden de 11 finalisten in de categorie videoclips bekendgemaakt

 

 • Op 3 januari 2018 maakt de organisatie per categorie (origineel, covers, clip) bekend welke finalisten zullen deelnemen aan de zesde editie van CMC Alaif, op 13 januari 2018

 

 • Deelnemers/artiesten in de categorie origineel en/of covers, die uiteindelijk de finale weten te behalen, verklaren:
  • akkoord te gaan met de verplichting om bij het behalen van een finaleplaats in de categorie origineel of covers, 10 toegangsbewijzen af te nemen. Deze toegangsbewijzen kosten € 8,50 per stuk en kunnen dienen voor aanhang en/of fans van de finalisten
  • na ontvangst van de bevestiging van hun finaleplaats de bijgevoegde factuur met het verschuldigde totaalbedrag ad € 85,00 binnen twee werkdagen, doch uiterlijk woensdag 10 januari 2018, te voldoen op het bankrekeningnummer van de stichting Carnavalsmuziek.com onder vermelding van de artiestennaam en de categorie origineel en/of cover (Rabobank NL14RABO0307310353
  • gedurende de finale-avond op13 januari 2018 de gehele avond aanwezig/beschikbaar te zijn

 

 • Tijdens de avond worden de finalisten in de categorie origineel beoordeeld door zowel een hoofdjury als publieksjury

 

 • Het oordeel van het bestuur, de voorjury en hoofdjury is bindend, hierover kan niet worden gecorrespondeerd. Het bestuur van de stichting Carnavalsmuziek.com is gerechtigd naar bevindingen van zaken beslissingen te nemen bij onvoorzienbare omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, dan wel handelen noodzakelijk is

 

 • Met het inzenden en betalen van de digitale inschrijving verklaart de inzender, mede namens mogelijke andere deelnemers van het ingezonden liedje op de hoogte te zijn van dit reglement en akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden

 

Stichting Carnavalsmuziek.com, september 2017

PDF
Reglement inschrijving en deelname finale CMC ALAIF 2018
PDF [455.1 KB]
Download (15 downloads)