CMC ALAIF » Reglement

Reglement 2019

Reglement inschrijving en deelname CarnavalsMuziek.Com ALAIF 2019 (CMC ALAIF)

 

 • CarnavalsMuziekCom Alaif (afgekort: CMC Alaif) is een Provinciaal  “vastelaovesleedjeskonkoer” dat jaarlijks wordt georganiseerd door de stichting Carnavalsmuziek.com

 

 • Om deel te kunnen nemen dienen deelnemers zich van te voren via de site in te schrijven

 

 • Een liedje/clip moet aan de volgende eisen voldoen:
  • het liedje/clip moet een “vastelaovend” karakter hebben
  • het liedje/clip moet nieuw zijn en gemaakt voor het seizoen 2018/2019
  • de teksten/beelden mogen niet beledigend, discriminerend of provocerend zijn (ter beoordeling aan de jury en/of organisatie)

 

 • Met betrekking tot de auteursrechten:
  • de componist/arrangeur/deelnemer behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje
  • de componist/arrangeur/deelnemer geeft door middel van inschrijving de organisatie toestemming om activiteiten te kunnen ondernemen, dit ter promotie van dit liedje. Dit geldt ook voor het plaatsen van geluid- of beeldfragmenten op de website cmcalaif.nl en/of de website www.carnavalsmuziek.com

 

 • Deelnemer vrijwaart ten alle tijden de organisatie voor eventuele claims van derden

 

 • Bij het optreden mag, indien gewenst, gebruik gemaakt worden van een dans- of showgroep of anderszins personen, alleen wanneer dit ter ondersteuning en/of verfraaiing van de act dient. Personen die deelnemen ter ondersteuning en/of verfraaiing van de act dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs

 

 • Alle deelnemers verklaren akkoord te gaan met publicatie/uitzending van eventuele radio- en/of video-opnamen van hun optreden en het vrijelijk gebruik van foto’s en videomateriaal die tijdens de wedstrijd gemaakt zijn. Deelnemers verklaren bij inschrijving eveneens dat zij geen bezwaar hebben tegen het gebruik van foto- en filmmateriaal ten behoeve van de promotie van CMC Alaif. Daarnaast hebben deelnemers ook geen bezwaar tegen, van hen gemaakte foto’s door bezoekers, die bijvoorbeeld via de Social Media gepubliceerd zijn.

 

 • Inschrijving is mogelijk vanaf 11 november 2018, uitsluitend via de website cmcalaif.nl en is pas definitief na betaling van € 7,50 inschrijfgeld.

 

 • Gelijktijdig met de inschrijving dient de deelnemer zorg te dragen voor:
  • betaling van het inschrijfgeld à € 7,50 (geldt niet voor inschrijving in de categorie videoclips). Bij betaling vermelden: naam artiest, categorie origineel of cover
  • toezending van een wav-bestand van het liedje, bij voorkeur de originele studio-versie, dan wel een kwalitatief goed mp3 bestand. Toezenden via WeTransfer
  • toezending van de tekst van het liedje met vermelding van de naam van de tekstschrijver/componist (in WORD en niet PDF)

 

 • Inschrijving sluit op vrijdag 11 januari 2019 | 21.11 uur

 

 • Een deskundige voorjury beoordeelt per categorie de inschrijvingen d.m.v. het geven van punten

 

 • Op woensdag 16 januari 2019 worden de halve finalisten in de categorie origineel en cover bekend gemaakt

 

 • Een deskundige jury selecteert uit de halve finalisten: 20 originele liedjes, 6 covers.

 

 • Op woensdag 23 januari 2019 maakt de organisatie per categorie (origineel, covers) bekend welke finalisten zullen deelnemen aan de zevende editie van CMC Alaif op 2 februari 2019 in Heerlerheide

 

 • Deelnemers/artiesten in de categorie origineel en/of covers, die uiteindelijk de finale weten te behalen, verklaren:
  • akkoord te gaan met de verplichting om bij het behalen van een finaleplaats in de categorie origineel of covers, 10 toegangsbewijzen af te nemen. Deze toegangsbewijzen kosten € 8,50 per stuk en kunnen dienen voor aanhang en/of fans van de finalisten
  • na ontvangst van de bevestiging van hun finaleplaats de bijgevoegde factuur met het verschuldigde totaalbedrag ad € 85,00 binnen twee werkdagen, doch uiterlijk maandag 28 januari 2019 | 12.00 uur , te voldoen op het bankrekeningnummer van de stichting Carnavalsmuziek.com onder vermelding van de artiestennaam en de categorie origineel en/of cover (Rabobank NL14RABO0307310353
  • gedurende de finale-avond op 2 februari 2019 vanaf 19.15 uur de gehele avond aanwezig/beschikbaar te zijn

 

 • Tijdens de avond worden de finalisten in de categorie origineel beoordeeld door zowel een hoofdjury als publieksjury. Finalisten in de categorie covers worden alleen beoordeeld door de hoofdjury

 

 • Het oordeel van het bestuur, de voorjury en hoofdjury is bindend, hierover kan niet worden gecorrespondeerd. Het bestuur van de stichting Carnavalsmuziek.com is gerechtigd naar bevindingen van zaken beslissingen te nemen bij onvoorzienbare omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, dan wel handelen noodzakelijk is

 

 • Met het inzenden en betalen van de digitale inschrijving verklaart de inzender, mede namens mogelijke andere deelnemers van het ingezonden liedje op de hoogte te zijn van dit reglement en akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden

 

Stichting Carnavalsmuziek.com, november 2018

 

   

  PDF
  Reglement inschrijving en deelname finale CMC ALAIF 2019
  PDF [454.1 KB]
  Download (13 downloads)